جهت ارتباط با گومگ سه انتخاب ساده پیش رو دارید:

  • استفاده از فرم زیر
  • ارسال ایمیل به آدرس higomag@gmail.com


    همچنین می توانید با شماره تلفن ۱۱۶۲-۴۸۲۳-۰۸۳ تماس حاصل فرمایید.