برنامه بدنسازی چربی سوزی

برنامه بدنسازی بانوان برای چربی سوزی

تقریبا می توان گفت بیشتر بانوان به دنبال چربی سوزی هستند و داشتن اندامی زیبا برای آن ها بسیار اهمیت دارد. این برنامه بدنسازی بانوان مخصوص چربی سوزی است.

برنامه ورزشی بدنسازی برای خانم ها

برنامه ورزشی بدنسازی خانم ها با آقایان مقداری متفاوت است، زیرا فیزیک بانوان با آقایان تفاوت های بنیادی دارند. این برنامه تمرینی مخصوص بانوان است.

برنامه تمرینی چربی سوز ۸ دقیقه‌ای

ممکن است در طول هفته وقت این را نداشته باشیم که به طور مرتب و حداقل ۲ جلسه ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ای ورزش کنیم. برنامه ورزشی ۸ دقیقه ای که امروز به شما معرفی خواهیم کرد تنها ۸ دقیقه از وقت شما را می گیرد اما تقریبا به اندازه یک ورزش ۳۰ دقیقه ای معمولی متابولیسم شما را افزایش می دهد.