برنامه بدنسازی چربی سوزی

برنامه تمرینی چربی سوز ۸ دقیقه‌ای

ممکن است در طول هفته وقت این را نداشته باشیم که به طور مرتب و حداقل ۲ جلسه ۳۰ تا ۶۰ دقیقه ای ورزش کنیم. برنامه ورزشی ۸ دقیقه ای که امروز به شما معرفی خواهیم کرد تنها ۸ دقیقه از وقت شما را می گیرد اما تقریبا به اندازه یک ورزش ۳۰ دقیقه ای معمولی متابولیسم شما را افزایش می دهد.

namad