پستان

۸ علت شایع درد نوک پستان

درد نوک پستان می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. معمولا شایع ترین دلایل درد نوک پستان استفاده از سوتین نامناسب و حساسیت به مواد شوینده هستند.