سویا

کالری و جدول ارزش غذایی سویا

ارزش غذایی سویا و کالری سویا برای افرادی که به دنبال زندگی سالم تر هستند بسیار اهمیت دارد. این افراد معمولا سعی می کنند به جای گوشت از سویا استفاده کنند.