آئورت

آنوریسم آئورت شکمی؛ علائم، علل، درمان و پیشگیری

آنوریسم آئورت شکمی نام بیماری است که در آن آئورت شکمی بزرگ می شود و ممکن است در آینده باعث پارگی آئورت شود.