آفتاب سوختگی

درمان آفتاب سوختگی چقدر طول می کشد و چگونه به آن سرعت دهیم؟

طول درمان آفتاب سوختگی به درجه سوختگی بستگی دارد. البته با رعایت یک سری نکات می توانید باعث افزایش سرعت بهبود خود شوید.

درمان آفتاب سوختگی در خانه با روش های ساده و طبیعی

در صورتی که بیش از حد در برابر نور خوشید قرار بگیری ممکن است پوست شما بسوزد. در این مطلب به روش های خانگی درمان آفتاب سوختگی خواهیم پرداخت که همگی به آسانی و در خانه قابل تهیه می باشند.