آلودگی هوا

عوارض دی اکسید گوگرد

در این مقاله به بررسی عوارض دی اکسید گوگرد یا SO2 می پردازیم که می تواند برای سلامت انسان عواقب خطرناکی داشته باشد.

namad