امگا ۳

خواص امگا 3 برای رشد مو

تاثیرات مصرف اسیدهای چرب امگا 3 برای رشد مو در تحقیقات متعددی تایید شده است.

خواص امگا ۳ که بر پایه علم و تحقیقات می باشند

خواص امگا ۳ برای بسیاری از ما آشنا هستند اما کدام یک از آن ها دارای مبنای علمی می باشند؟