انسولین

مهم ترین عوامل ابتلا به دیابت که باید بشناسید

مهم ترین عوامل ابتلا به دیابت را بهتر است همه ما بدانیم. برخی از این عوامل به سرعت قابل تشخیص و برخی دیگر نیازمند دقت و آزمایش هستند.