انگشت

آیا شکستن قولنج انگشتان دست ضرر دارد؟

شکستن قولنج انگشتان دست یکی از شایع ترین روش ها برای کنترل استرس، اضطراب و مشکلات عصبی است. البته بسیاری از افراد صرفا برای احساس خوشایندی که دارد این کار را انجام می دهند.