اچ آی وی

تفاوت ایدز و اچ آی وی چیست؟

تفاوت ایدز و اچ آی وی (HIV) بسیار ساده است اما با این حال افراد بسیاری این دو را با یکدیگر اشتباه می گیرند. در این مطلب تفاوت این دو را با شما در میان خواهیم گذاشت.