بزاق

علت خشکی دهان در صبح چیست و چگونه آن را رفع کنیم؟

افراد زیادی با مشکل خشکی دهان در صبح مواجه هستند و نمی دانند علت آن چیست. در این مقاله به معرفی دلایل و نحوه رفع این مشکل می پردازیم.