بچه داری

۱۶ عادت بد کودکان که هر والدینی باید بدانند

در این مقاله ۱۶ عادت بد کودکان و نحوه برخورد با آن ها را بررسی خواهیم کرد. بسیاری از کودکان، یک یا چند عادت بد و منفی دارند.

30 عبارتی که والدین هرگز نباید به کودک بگویند

عباراتی که والدین هرگز نباید به کودک بگویند دارای اهمیت بسیار زیادی هستند که می توانند در آینده کودک تاثیر گذار باشند.

راهنمای کامل تغذیه مادر در دوران شیردهی

تغذیه مادر در دوران شیردهی می تواند حال و آینده کودک را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو مادران باید تغذیه خود اهمیت فراوانی دهند.