بی حسی

بی حسی پا؛ علل، علائم، تشخیص و درمان

مشکل بی حسی پا می تواند یک اتفاق موقتی باشد، اما در برخی موارد ممکن است به عنوان علامت یک بیماری جدی بروز پیدا کند.