تیروئید

علائم بیماری تیروئید در کودکان

اطلاع از علائم بیماری تیروئید در کودکان می تواند باعث تشخیص به موقع بیماری و پیشگیری از بروز مشکلات متعددی شود که می توانند در آینده به وجود آیند.

علائم بیماری تیروئید به طور کامل

با آنکه پر کاری و کم کاری تیروئید از شایع ترین بیماری های این عضو بدن می باشند، اما علائم بیماری تیروئید می توانند نشان دهنده شرایط دیگری نیز باشند.

namad