جراحی سزارین

7 روش برای حذف سریع جای عمل سزارین

جای باقی مانده از عمل سزارین یکی از مواردی است که مادران را آزار می دهد و اگر مراقبت های لازم از آن انجام نشود، رفع آن ممکن است تا مدت ها طول بکشد.