جینسنگ

خواص جینسنگ برای سلامتی؛ نحوه مصرف، عوارض جانبی و میزان مصرف

خواص جینسنگ برای بسیاری از افراد آشنا هستند، اما کمتر کسی می داند که کدامیک از این خواص ریشه علمی دارند و کدامیک صرفا شایعه هستند.