خرمالو

جدول ارزش غذایی خرمالو با جزییات کامل

خرمالو هم مانند بسیاری از مواد غذایی دیگر باید از نظر ارزش غذایی بررسی شود. در این مطلب کالری، کربوهیدرات و به طور کلی جدول ارزش غذایی آن را بررسی می کنیم.

namad