دماغ

چه زمانی خون دماغ شدن خطرناک است؟

گاهی اوقات خون دماغ شدن می تواند باعث نگرانی افراد شود. اما تفاوت هایی بین علائم خونریزی بینی خطرناک با بدون خطر وجود دارد.