دمانس

آلزایمر و تمام اطلاعاتی که لازم است درباره این بیماری بدانید

بیماری آلزایمر از شایع ترین انواع دمانس یا زوال عقل می باشد.