ذهن

خلاقیت انسان در چه سنی به اوج می رسد؟

شاید تصور کنید که داشتن خلاقیت به سن خاصی محدود می شود یا در دهه های مختلف زندگی کاهش و افزایش می یابد. در مقاله پیش رو به بررسی این موضوع می پردازیم.

مواد غذایی حاوی ویتامین های مورد نیاز مغز برای تقویت قدرت ذهنی

مغز ما نیز مانند دیگر نقاط بدنمان به غذا و ویتامین های مختلف نیاز دارد.

فواید ورزش های هوازی برای بدن و ذهن

زمانی که حرف از فواید ورزش های هوازی به میان می آید، به سرعت لیست بلندی در ذهن ما شکل می گیرد.