سرطان تخمدان

علائم اولیه سرطان تخمدان، تشخیص و درمان

علائم سرطان تخمدان را باید با دقت فراوان تحت بررسی قرار داد زیرا بسیار خفیف بوده و نیازمند توجه زیادی می باشند. سرطان تخمدان یکی از شایع ترین بیماری های در زنان می باشد.