شکلات

کالری و جدول ارزش غذایی شکلات تلخ

کالری شکلات تلخ و همچنین ارزش غذایی شکلات تلخ بسیار مورد توجه است. این خوراکی پر طرفدار باعث افزایش انرژی و جلوگیری از پیری می شود.