شیر کاکائو

شیر کاکائو در بدنسازی و فواید بی نظیر آن

شیر کاکائو در بدنسازی طرفداران بسیاری دارد. البته خوشمزه بودن آن نیز بی تاثیر نیست، اما ترکیبات موجود در آن چه می گویند؟