صحبت کردن

لکنت زبان در کودکان و هر آنچه باید درباره آن بدانید

لکنت زبان در کودکان نوعی اختلال گفتاری است که با انجام تمرینات لازم و همچنین رعایت برخی نکات در جانب والدین قابل درمان می باشد.