صرع

کلونازپام چیست؟ موارد مصرف، عوارض، هشدارها و میزان مصرف

کلونازپام (Clonazepam) از داروهایی است که برای درمان یا کنترل صرع تجویز می شوند، اما می تواند برای موارد دیگری نیز کاربرد داشته باشد.

عوارض قرص گاباپنتین

استفاده اصلی این دارو برای کنترل تشنج می باشد که بسیاری از افراد از آن استفاده می کنند. از این رو باید عوارض قرص گاباپنتین را به خوبی بدانیم.