قارچ خوراکی

کالری و جدول ارزش غذایی قارچ

ارزش غذایی قارچ و کالری قارچ را باید همه افراد بدانند، زیرا در تمام نقاط دنیا از جمله ایران بسیار پر مصرف است و تقریبا در انواع غذاها وجود دارد.