قلیان

عوارض قلیان و هر آنچه باید درباره مصرف آن بدانید

عوارض قلیان با فراگیر شدن آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از افراد عوارض قلیان را با سیگار مقایسه می کنند، اما کدام گروه درست می گویند؟