میگو

جدول ارزش غذایی میگو

میگو از سالم ترین مواد غذایی دریایی می باشد، از این رو اطلاع از کالری و جدول ارزش غذایی میگو می تواند اهمیت بسیاری داشته باشد.