نخود

کالری و جدول ارزش غذایی نخود

نخود در انواع غذاها و خوراکی ها کاربرد دارد و حتی آن را به تنهایی هم مصرف می کنند، از این رو دانستن میزان کالری و جدول ارزش غذایی آن اهمیت خاصی پیدا می کند.

namad