نعوظ

آب چغندر برای درمان اختلال نعوظ مفید است

آب چغندر برای درمان اختلال نعوظ موثر است. طی تحقیقاتی که روی آب چغندر انجام شده ثابت شده است که آب چغندر می تواند اختلال نعوظ را درمان کند.