نیکوتین

آیا چای حاوی نیکوتین است؟ هر آنچه باید بدانید

برای بسیاری از افراد این سوال پیش می آید که آیا چای حاوی نیکوتین است و می تواند اعتیاد آور باشد یا خیر؟