هسته انار

17 خاصیت روغن هسته انار که باید بدانید

روغن هسته انار یکی از موثر ترین روغن های طبیعی برای درمان امراض پوستی و مو می باشد. از روغن دانه انار برای زیبایی پوست و مو نیز استفاده های فراوانی می شود.