ویتامین های بارداری

مصرف ویتامین D در دوران بارداری باعث افزایش IQ کودک می شود

نتایج مطالعه ای که اخیرا منتشر شده است، نشان می دهد مصرف ویتامین D در دوران بارداری می تواند بهره هوشی (IQ) کودک را افزایش دهد.

بهترین منابع غذایی آهن برای دوران بارداری

به صورت کلی تامین ویتامین ها و مواد مغذی در دوران بارداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این رو تصمیم گرفتیم تا بهترین منابع غذایی آهن برای بارداری را که یکی از مهم ترین مواد مغذی برای این دوران است، به شما معرفی کنیم.