پرکاری تیروئید

علائم بیماری تیروئید در کودکان

اطلاع از علائم بیماری تیروئید در کودکان می تواند باعث تشخیص به موقع بیماری و پیشگیری از بروز مشکلات متعددی شود که می توانند در آینده به وجود آیند.

namad