گوش نوزادان

عفونت گوش میانی کودک؛ علت ها، علائم و درمان

عفونت گوش میانی کودک یکی از شایع ترین بیماری ها و در واقع علت اصلی مراجعه والدین به متخصصان اطفال است که می تواند علائم متعددی ایجاد کند.