گیلاس

کالری و جدول ارزش غذایی گیلاس

جدول ارزش غذایی گیلاس و همچنین کالری گیلاس را به طور کامل برای شما تهیه کرده ایم. هرچند این میوه زیبا و خوش طعم نسبتا کم کالری است.

namad