طب فشاری

طب فشاری: ۵ نقطه از بدن که با فشار آن ها به خواب می روید

طب فشاری یکی از موثر ترین روش ها برای درمان بی خوابی است. این نوع درمان از هزاران سال پیش تا کنون مورد استفاده قرار گرفته و همیشه نتایج خیره کننده ای داشته است.