B12

علائم کمبود ویتامین B12 که باید بدانید

کمبود ویتامین B12 (ب۱۲) می تواند بسیار خطرساز باشد. این ویتامین یکی از حساس ترین و مهم ترین ویتامین های مورد نیاز بدن می باشد. ویتامین B12 بیشتر به عنوان ویتامین انرژی شناخته می شود.