آفتاب

آیا عینک آفتابی واقعا از چشم شما محافظت می کند؟

بسیاری از افراد فقط برای زیبایی از عینک آفتابی استفاده می کنند، اما آیا این عینک ها برای محافظت از چشم و پوست نیز مفید هستند؟

درمان آفتاب سوختگی در خانه با روش های ساده و طبیعی

در صورتی که بیش از حد در برابر نور خوشید قرار بگیری ممکن است پوست شما بسوزد. در این مطلب به روش های خانگی درمان آفتاب سوختگی خواهیم پرداخت که همگی به آسانی و در خانه قابل تهیه می باشند.