ادرار

دلایل تکرر ادرار در زنان

دلایل تکرر ادرار در زنان در بسیاری از موارد با مردان متفاوت هستند. بسیاری از زنان در طول زندگی خود چندین مرتبه تکرر ادرار تا تجربه می کنند.

8 درمان خانگی عفونت ادراری بسیار قوی

درمان خانگی عفونت ادراری بسیار موثر تر از خوردن آنتی بیوتیک ها می باشد. زیرا در طی سال ها استفاده از آنتی بیوتیک ها، باکتری های عامل عفونت ادراری مقاوم شده اند و بهترین راه حل استفاده از درمان های خانگی می باشد.