استخوان

عوامل موثر بر پوکی استخوان

پوکی استخوان یک بیماری شایع در تمام جهان می باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این مطلب عوامل موثر بر پوکی استخوان را بررسی می کنیم.

namad