افسردگ

نوسانات خلقی در دوران بارداری؛ از دلایل تا درمان

نوسانات خلقی در دوران بارداری و تغییرات خلق و خو در این دوره از زندگی می تواند مادر، همسر و فرزندان دیگر را تحت تاثیر قرار دهد.