انرژی

کالری مورد نیاز بدن چقدر است؟

کالری مورد نیاز بدن به میزان کالری دیافتی در روز گفته می شود. در این مطلب مقدار کالری که در روز باید مصرف کنیم را ببرسی می کنیم. با گومگ همراه باشید.

علائم کمبود ویتامین B12 که باید بدانید

کمبود ویتامین B12 (ب۱۲) می تواند بسیار خطرساز باشد. این ویتامین یکی از حساس ترین و مهم ترین ویتامین های مورد نیاز بدن می باشد. ویتامین B12 بیشتر به عنوان ویتامین انرژی شناخته می شود.

namad