ایبوپروفن

آیا مصرف ایبوپروفن در دوران بارداری بی خطر است؟

ایبوپروفن یکی از پر استفاده ترین داروهای مسکن در جهان است. در مقاله پیش رو به بررسی مصرف ایبوپروفن در دوران بارداری خواهیم پرداخت.