بابونه

خواص چای بابونه

از زمان های دور تا کنون از خواص چای بابونه برای درمان و پیشگیری از بیماری ها و امراض مختلف استفاده شده است.