تنبلی

عوارض کم تحرکی که سلامت ما را به خطر می اندازند

عوارض کم تحرکی بیشتر از آن چیزی است که تصور می کنید. در مقاله پیش رو ۱۳ مورد از خطرات و عوارض کم تحرکی را مرور خواهیم کرد.