خرما

خواص باور نکردنی خرما برای سلامتی

خواص خرما برای سلامتی بسیار متعدد بوده و به درمان و پیشگیری از بسیاری از بیماری ها کمک می کند.

کالری و جدول ارزش غذایی خرما

ارزش غذایی خرما و میزان کالری خرما برای افرادی که در حال کاهش وزن یا ورزش هستند بسیار اهمیت دارد. در این مطلب ارزش غذایی خرما را بررسی می کنیم و در سه پیمانه مختلف برای نمایش قرار می دهیم.