ساق

نحوه انجام صحیح ساق پا ایستاده با دستگاه

حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه یا Standing Machine Calf Raise نوعی تمرین تک مفصلی است که تمرکز آن روی عضلات ساق پا می باشد.

علت درد ساق پا بعد از دویدن و نحوه پیشگیری و درمان آن

یکی از شایع ترین مشکلات دوندگان، درد ساق پا پس از دویدن می باشد که می تواند بسیاری از ورزشکاران را ناامید کرده و از ادامه دادن باز دارد.